Friday, 14/12/2018 RSS
  • 6
  • 8
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 165
  • 2
  • 9
  • 10
Văn bản Bộ giáo dục và Đào Tạo
Tin giáo dục
Kiến thức phổ thông

Mẹo ghi nhớ kiến thức môn Văn cho học sinh THCS

Đăng bởi: 89890506 | 14/05/2018
Học sinh cần chắt lọc nội dung từ các nguồn tư liệu, phân biệt được lúc nào cần hiểu ý và lúc nào phải học thuộc câu từ.
Kỹ năng sống

Đổi mới GD đạo đức trong nhà trường, kỹ năng sống cho học sinh

Đăng bởi: admin | 10/08/2017
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh phổ thông nhằm tạo ra thế hệ trẻ năng động, sáng tạo đáp ứng yêu ...